Search

Får se köpet av SAS som en hedging av mitt tidigare Norwegian köp, om inte båda så bör ett av bolagen överleva. Initialt en liten post för att vara med på resan för att skala upp positionen ytterligare om/när bolaget och kursen får luft under vingarna.

Köp: 1,166kr
Stop-loss: Ingen, långsiktig positionsplacering
Exit: Ingen, långsiktig positionsplacering
Position: 0,2%
Risk: 0,2% (potentiell totalförlust)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share