Search

Efter att justerat versionen av “fånga fallande knivar och kasta pengar i sjön“-strategin som använts med blandad framgång har basen i strategin justerats en aning så att den även inkluderar en blänkare om att fallet faktiskt inte ser ut som ett vattenfall.

Köp: 184,31 kr
Stop-loss: 174,25 kr
Exit: Initialt 210 / 230 kr
Position: 10 %
R/R: 2,55 / 4,54

Paradox Interactive föll extremt på rapport (-24%) men då fallet stoppade vid tidigare stödnivå passar jag på att ta en lång position inför en korrektion av rekylen. Initialt siktar jag på 210kr och sedan på en full gap-stängning vid 230kr.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share