Search

Jag använder mer eller mindre alltid glidande medelvärden när jag analyserar aktier, i teknisk analys kallas de MA vilket står för Moving Average. När det gäller Moving Average så finns det i stora drag två typer, SMA som betyder Simple Moving Average vilket är den varianten som lite slarvigt förkortas MA, den andra typen är EMA vilket står för Exponential Moving Average.

Den stora skillnaden (och den enda) är att SMA beräknar snittpriset under en period och lägger lika stor vikt på samtliga priser under perioden medans EMA lägger större vikt på nyare data under samma period.

Resultatet av ovanstående är att EMA är lite snabbare än SMA på att visa prisförändringar då nyare kursändringar inte “späds ut” av de äldre.

I nedanstående graf är SMA markerad blå och EMA röd, det syns tydligt i cirkel 1 och 2 att den röda linjen EMA20 tidigare viker av och följer kursens riktning.

Det gör att EMA med fördel kan användas som en tidigare indikator än SMA på kommande trendskiften eller som köp respektive säljsignal i strategier.*

Jag ser på MA på samma sätt som jag en gång blev lärd och det är att se linjerna som G-Krafter, de vill gärna dra kursen tillbaks till sig. Ju längre medelvärde ju starkare kraft. Flera linjer som bakas samman ger en starkare G-Kraft. När linjerna är ihoptrasslade alá nystan så rör sig kursen sidledes och är stökig, när linjerna börjar ordna upp sig och de kortare reser sig upp över de längre så är det ganska ofta början på en trend (detsamma gäller om de korta pekar ner under de längre fast då är det såklart en trend som pekar ner).

Själv har jag en försmak av att använda 20, 50, 100 och 200 dagars MA och då jag av naturen inte är vidare förtjust i att göra onödiga saker har jag skapat en liten indikator som visar just de 4 medelvärdena.

För dig som använder analyserar aktier med hjälp av TradingView så har jag knackat ihop en LazyTrader GKraft indikator vars kod du hittar bakom länken nedan.

TradingView SMA: https://files.manjo.me/yAuZ56Ry

Om du istället använder HittaKursvinnare från Aktiespararna så kan du använda scriptet bakom nedanstående länk. I det har jag även inkluderat EMA8 och Standard Line från Ichimoku då dessa är vanliga stöd/motstånd för kursen.

HittaKursvinnare SMA: https://files.manjo.me/DOuoODqK

Vill du hellre använda EMA så kan du ladda hem det scriptet nedan.

HittaKursvinnare EMA: https://files.manjo.me/d5uPK1XA

* Det ska tilläggas att teknisk analys inte analyserar aktien utan psykologin i marknaden, det betyder att om 70% av marknaden använder SMA för att markera vändningar och resterande använder EMA så kommer de som använder SMA få bättre och mer korrekta träffar då det hela blir en form av självuppfyllande profetia. Använd det som passar dig och din tradingstrategi bäst.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share