Search

Storägare (ägare) sålde av en liten post med rabatt vilket resulterade i stort gap ner till 184,50kr. Ägaren har fortfarande 77,8% av aktierna i bolaget så försäljningen på 2 miljarder bör nog påverka bolagets framtid nämnvärt.

Det gap som bildades vid försäljningen bör rimligtvis stängas pga av att det skapades av rabatten.

Köp: 193,50 kr
Stop-loss: 184,50 kr
Exit: 216 kr
Position: 10 %
R/R: 2,5

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share