Search

Då var det dags att göra ytterligare ett kvartalsköp, de 5 starkaste aktierna under de senaste 3 månaderna köps och behålls i 3 månader innan de säljs och byts ut mot 5 nya. Regelverket har några ytterligare krav utöver den rena uppgången i % men det får bli en egen post vid tillfälle.

I vilket fall, listan för den här månadens köp och försäljningar ser ut enligt nedan.

Köp
—————-
Bonava B
Kinnevik B
Kinnevik A Diskvalificerad då B-aktien är med och har högre volym
Dometic Group
Ahlstrom-Munksjö Diskvalificerad pga kursens utveckling
Nobia
Nolato B

Sälj – Från 2020-06-26
—————-
Vitrolife
Evolution Gaming Group
Lifco B
Betsson B

Skillnaden från tidigare köp då jag valt att köpa 5-6 aktier var månad för att sprida risken något är att jag från och med nu kommer att börja distribuera ut 20% av min portföljs värde på 5 aktier istället för att sprida 3*10% på upp till 15 aktier under var månad. Avkastningen blir något bättre då jag endast köper de 5 bästa vart kvartal istället för att sprida kapitalet på fler aktier som inte ligger bland de som avkastat absolut bäst.

Med ovanstående bakgrund kommer jag skala in mig ytterligare på de aktier jag redan har av de i listan för att komma upp i rätt investeringsgrad och risknivå, i det här fallet 4% av portföljens värde per aktie som ingår i kvartalsstrategin.

Bonava B
Kinnevik B

Kinnevik B har stigit aningens för mycket i början av kvartalet men kvalar fortfarande in som godkänd då kursen för övrigt ser dräglig ut.

Dometic Group
Ahlstrom-Munksjö, bra exempel på hur ett kvartalsköp inte ska se ut. Dålig utveckling under lång tid med kraftig uppgång i slutet.
Nobia
Nolato B

Samma känsla som Kinnevik B, kursen har stigit aningens för mycket i början av kvartalet men kvalar fortfarande in som godkänd då den normaliserat sig mot slutet.

One thought on “Kvartalsköp – 2020-09-25

  • Jonas

    Skulle vara intressant att ta del av din back check på detta som jag vet att du gjort. Vad är den genomsnittliga avkastningen historiskt sett på denna strategi?

    Allt gott!
    Jonas

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share