Search

Efter en uppgång på över 20% på under 10 dagar väljer jag att kliva ur min position. Den långa trenden MA200 pekar fortfarande ner även om de kortare medelvärdena börjar vända upp.

Köp: 109,92 kr
Sälj: 133,74 kr
Vinst: 21.8%

Jag förväntar mig en rekyl ned mot den längre trenden som i skrivandets stund ligger 8,47% under kursen och Ichimoku molnet innan vidare uppgång.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share