Search

2020-09-09 var kursen var en kort stund uppe över ATH från före Covid tappet i februari.

OBV ligger i en svagt stigande trend vilket i regel betyder att investerare håller på att skala in sig i aktien.

TP = 8 ==> Full trend på samtliga MA

Cloudspan A & B stigande, grönt moln samt lagging-line på väg upp i helt fritt utrymme.

Passar på att skala in mig med en lite mindre position på 5% av min portföljs värde, fortsätter kursen upp kommer jag förmodligen köpa på mig mer för att komma upp i en full position.

Ingång: 105,64 kr
Stopp: 98 kr

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share