Våra pågående projekt

Här hittar du våra pågående projekt, ett projekt kan ha fyra olika stadier om vi inte räknar med skrotat

  • Planering Ett projekt som lever i planeringsstadiet är något vi funderar på att bygga/genomföra. Här samlar vi information och lägger upp själva planen på hur och när projeketet lämpligast ska genomföras.

  • Pågående Om inget oväntat dyker upp under planeringsstadiet som gör att vi väljer att antingen skrota projektet helt eller skjuta det på framtiden är det här under pågående som vi gör själva jobbet.

  • Klart Här hamnar alla projekt som är klara och genomförda.

  • På is Saker där vi under planeringsstadiet väljer att skjuta på framtiden istället för att skrota helt.

  • Skrotat Projekt som vi under planeringen eller genomförandet väljer att avsluta och inte genomföra.

Planering

Pågående

Klara

På is

Skrotade