Våra dokument

Senast uppdaterad:

Här är en liten lista över vilka dokument vi har med oss. Det är inte alls omöjligt att listan växer eller förändrar sig med tiden men i skrivandets stund fungerar den som en bra grund för oss.

Personliga dokument

  • Pass
  • Körkort
  • Relevanta certifikat kopplade till båt och fartyg
  • Europeiska sjukförsäkringskortet
  • Vaccinationspapper

Båten

  • Köpekontrakt med moms
  • Internationellt certifikat, vi hade tidigare den gula boken från SXK men har sedan några år gått över till ett certifikat från Svenska Seglare SvenskaSeglare.se
  • Försäkringsbevis
  • Crew list (har vi aldrig behövt visa)
  • Manualer till allt ombord

Lämna en kommentar